GeoList.org

Home > Palestinian Territory

Contents on/off

Cities geodata

In our database we have geo data for 394 cities located in Palestinian Territory including East Jerusalem as capital of the country. Places are located on North hemisphere, between 31.25997° and 32.54346° latitude.

Map of Palestinian Territory with cities from our database:

Geo statistics for cities in Palestinian Territory:

. Min Avg. Max.
Latitude 31.25997° 31.97481° 32.54346°
Longitude 34.24357° 35.12938° 35.53898°
Elevation -269m=-883ft 473.3m=1553ft 999m=3278ft

Search city:


Neighbour countries: Jordan Israel Egypt

This is only the list of largest 150 cities in ABC order:

If the city you are looking for is not listed, use the search box above.

Search by letter:

A B D E G H I J K M N O Q R S T W Y Z `
15 most populated cities are in red/bold font style.

A: more A..
Abū Dīs Ad Dawḩah Al Bīrah Al Burayj Al Fukhkhārī Al Jīb Al Jiftlik Al Judayyidah Al Karmil Al Khaḑir Al Mazra‘ah ash Sharqīyah Al Mughrāqah Al Qarārah Al Yāmūn Al ‘Awjā Al ‘Ayzarīyah Al ‘Ubaydīyah An Naşr An Nuşayrāt Ar Rām wa Ḑāḩiyat al Barīd As Samū‘ Ash Shuyūkh Az Zabābidah Az̧ Z̧āhirīyah Az Zāwiyah Az Zaytūnīyah Az Zuwāydah
B: more B..
Bal‘ā Balāţah Banī Na‘īm Banī Suhaylā Banī Zayd Banī Zayd ash Shārqīyah Bāqah ash Sharqīyah Barţa‘ah ash Sharqīyah Battīr Bayt Fajjār Bayt Fūrīk Bayt Ḩānūn Bayt Jālā Bayt Kāḩil Bayt Lāhyā Bayt Līd Bayt Liqyā Bayt Sāḩūr Bayt Sūrīk Bayt Ūlā Bayt Ūmmar Bayt ‘Anān Bayt ‘Awwā Bayt ‘Ūr at Taḩtā Baytā al Fawqā Baytūnyā Bethlehem Biddū Bidyā Bīr Nabālā Bīr Zayt Birqīn
D: more D..
Dayr Abū Ḑa‘īf Dayr Dibwān Dayr Istiyā Dayr Jarīr Dayr Sāmit Dayr al Balaḩ Dayr al Ghuşūn Dhannābah Dūrā
E: more E..
East Jerusalem
G: more G..
Gaza Givat Zeev
H: more H..
Ḩablah Ḩalḩūl Hebron Ḩizmā Ḩūsān Ḩuwwārah
I: more I..
Idhnā
J: more J..
Jaba‘ Jabālyā Jammā‘īn Janīn Jannātah Jericho
K: more K..
Kafr Dān Kafr Rā‘ī Kafr Thulth Kafr ad Dīk Kafr al Labad Kalandia Khān Yūnis Khārās Kharbathā al Mişbāḩ Khirbat Abū Falāḩ Khuzā‘ah
M: more M..
Maythalūn
N: more N..
Nablus Naḩḩālīn Ni‘līn Nūbā
O: more O..
Old City Oranit
Q: more Q..
Qabalān Qabāţīyah Qaffīn Qalqīlyah Qarāwat Banī Ḩasan Qaţanah Qibyah Quşrah
R: more R..
Rafaḩ Ramallah Rūjayb
S: more S..
Sa‘īr Şaffā Salfīt Sālim Şānūr Shūkat aş Şūfī Shuqbā Sīlat al Ḩārithīyah Sīlat az̧ Z̧ahr Silwād Sinjil Sīrīs Şūrīf
T: more T..
Taffūḩ Ţammūn Tarqūmyā Till Ţūbās Ţūlkarm Turmus‘ayyā
W: more W..
Wādī as Salqā
Y: more Y..
Ya‘bad Yuta
Z: more Z..
Za‘tarah
`: more `..
‘Abasān al Jadīdah ‘Abasān al Kabīrah ‘Ajjah ‘Anabtā ‘Anātā ‘Anīn ‘Aqrabā ‘Arrābah ‘Aşīrah ash Shamālīyah ‘Attīl ‘Awartā ‘Azzūn ‘Illār

Sources