GeoList.org

Home > Afghanistan

Contents on/off

Cities geodata

In our database we have geo data for 312 cities located in Afghanistan including Kabul as capital of the country. Places are located on North hemisphere, between 30.15° and 38.4435° latitude.

Map of Afghanistan with cities from our database:

Geo statistics for cities in Afghanistan:

. Min Avg. Max.
Latitude 30.15° 34.63622° 38.4435°
Longitude 61.06667° 67.55479° 72.318°
Elevation 254m=833ft 1418.4m=4654ft 3068m=10066ft

Search city:


Neighbour countries: Turkmenistan China Iran Tajikistan Pakistan Uzbekistan

This is only the list of largest 150 cities in ABC order:

If the city you are looking for is not listed, use the search box above.

Search by letter:

' A B C D F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z
15 most populated cities are in red/bold font style.

': more '..
‘Alāqahdārī Dīshū ‘Alāqahdārī Saṟōbī ‘Alāqahdārī Yōsuf Khēl ‘Alī Khēl
A: more A..
Aībak Anār Darah Andkhōy Arghestān Ārt Khwājah Asadābād Ashkāsham Āsmār
B: more B..
Baghlān Balkh Bāmyān Baraki Barak Barg-e Matāl Bāsawul Bāzārak Bulōlah
C: more C..
Chahār Burj Chahār Qal‘ah Chakaray Chandal Bā’ī Charikar Charkh Chīras
D: more D..
Dahan-e Jarf Darzāb Dasht-e Archī Dowlatyār Dū Laīnah Dūāb
F: more F..
Farah Farkhār Fayrōz Kōh Fayzabad
G: more G..
Gardez Gereshk Ghazni Ghormach
H: more H..
Herāt Ḩukūmatī Azrah Ḩukūmatī Dahanah-ye Ghōrī
I: more I..
Imām Şāḩib
J: more J..
Jabal os Saraj Jalālābād Jalrēz Jurm
K: more K..
Kabul Kafir Qala Kalān Deh Kandahār Karukh Khadīr Khākirān Khanabad Khandūd Khāsh Khayr Kōṯ Khinj Khōshī Khōst Khulm Kirāmān Kuhsān Kunduz Kuran wa Munjan Kushk
L: more L..
La‘l Lab-Sar Larkird Lashkar Gāh
M: more M..
Markaz-e Ḩukūmat-e Darwēshān Markaz-e Sayyidābād Markaz-e Woluswalī-ye Āchīn Maydanshakhr Maymana Mazār-e Sharīf Mehtar Lām Mīr Bachah Kōṯ Mīrābād Mīrān Mīray Mutā Khān
N: more N..
Nahrīn Nayak Nāyak Nīkêh Now Dahānak
O: more O..
Ōkak Ōmnah
P: more P..
Paghmān Panjāb Pārūn Pas Pul Pasāband Pul-e ‘Alam Pul-e Khumrī
Q: more Q..
Qal‘ah-ye Fārsī Qal‘ah-ye Shahr Qala i Naw Qalāt Qarah Bāgh Qarah Bāgh Qarāwul Qarchī Gak Qarqīn Quchanghī
R: more R..
Rāmak Rūdbār Rustāq
S: more S..
Salām Khēl Sang-e Chārak Sang-e Māshah Sangīn Sar-e Pul Sarfirāz Kalā Shahrak Shahrān Sharan Shibirghān Shīnḏanḏ Shwāk Sidqābād Stêr Giyān
T: more T..
Tagāb Tagāw-Bāy Taloqan Tarinkot Taywarah Tīr Pul Tītān Tōrmay Tukzār Tūlak
U: more U..
Urgun Uruzgān
W: more W..
Wulêswālī Bihsūd Wulêswālī Sayyid Karam
Y: more Y..
Yaḩyá Khēl Yangī Qal‘ah
Z: more Z..
Zaṟah Sharan Zaranj Zarghūn Shahr Zaybāk Zerok-Alakadari Zindah Jān Zīrakī Zurmat

Sources